PAKKE 9 - ERHVERV OG ØVRIGE


ERHVERVS- & AUKTIONSSKØDER

Vi tinglyser auktionsskøder for 2.000 kr. + moms.

Standardprisen på erhvervsskøder er 2.400 kr. + moms. Refusionsopgørelsen kan vi udarbejde mod et tillæg.

Fsv. angår erhvervsskøder indsætter vi de nødvendige erklæringer i skødet, og der kan eksempelvis henvises til en købsaftale, som parterne selv har udarbejdet.

Til ovennævnte skal tillægges tinglysningsafgift.

MORTIFIKATION
Vi kan mortificere endnu ikke digitaliserede pantebreve og ejerpantebreve, der er bortkommet.

Normalt beregner et advokatfirma sig 15.000 kr. for opgaven, der typisk strækker sig over godt 1 år.

Vi kan gøre det for ca. halv pris. Se prislisten.

SERVITUTTER
Vi tinglyser alle former for servitutter. Ring og beskriv opgaven, så finder vi en løsning til en god pris. Vi giver tilbud i hver sag, og prisen afhænger af kompleksiteten.

BYGNINGSBLAD/UNDERBLAD

Har I en bygning på lejet grund og ønsker oprettet et bygningsblad, eller et underblad, som det betegnes i tinglysningssystemet, kan vi hjælpe jer med opgaven.

I tingbogen kan en bygning oprettes på 2 måder. Når grund og bygninger har samme ejer tinglyses skøder, pantebreve og servitutter på ejendommens 'samlede' blad i tingbogen.

Har grund og bygning derimod ikke samme ejer, som det er tilfældet med mange kolonihave- og fritidshuse på lejet grund, skal der oprettes et underblad alene på bygningen.

Det er ikke et krav, at der er et underblad på en bygning på lejet grund, men skal en kreditor have tinglyst pant eller en servitut, kan et underblad oprettes - afgiftsfrit.

Før underbladet kan oprettes, skal en landinspektør bestilles til at udarbejde to elektroniske dokumenter, der skal vedhæftes anmeldelsen.

Det koster ca. 10.000 kr. inkl. moms - inklusive udgiften til landinspektøren - at få oprettet et underblad. Lad os give jer et konkret tilbud på opgaven.

SPØRGSMÅL
Ring og hør mere, eller benyt kontaktformularen.