PAKKE 8 - PANTEBREVE


PANTEBREV

Vi opretter det digitale pantebrev med alle oplysninger, og sørger for tinglysning af dette, når begge parter har signeret dokumentet.

Oplysninger om hovedstol, afvikling og rentevilkår vil fremgå af det digitale tinglysningssvar, som vi sender efterfølgende pr. e-mail.

Kreditor og debitor underskriver med Nem-Id på samme måde som på alle øvrige tinglysningsdokumenter.

Vi sender en e-mail og beder om at få alle nødvendige oplysninger, hvorefter pantebrevet oprettes og lægges i debitor og kreditors underskriftsmappe.

Debitor kan i stedet overveje at udstede et ejerpantebrev, og underpantsætte dette til kreditor i forbindelse med samtidig udarbejdelse af et gældsbrev.

Det giver samme sikkerhed for kreditor, og debitor kan genbruge ejerpantebrevet senere, ligesom tinglysningsafgiften ikke mistes, som den gør ved et almindeligt pantebrev.

Endvidere vil afviklingsvilkårene ikke være offentlig tilgængelige, ligesom det er gratis efterfølgende at rette i gældsbrevet, da ejerpantebrevet ikke behøver at blive ændret.

EJERPANTEBREV OG GÆLDSBREV

Et ejerpantebrev er et pantebrev, som ejeren af ejendommen udsteder til sig selv, og herefter kan underpantsætte til kreditor.

Præcist som et pengeinstitut gør ved et almindeligt banklån, med sikkerhed i form af et ejerpantebrev i kundens faste ejendom.

Fordelen ved et ejerpantebrev frem for et pantebrev er, at det kan genbruges senere, når gældsbrevet er indfriet, og derved kan debitor spare tinglysningsafgift.

Det kan også være en fordel at lave et gældsbrev med tilhørende ejerpantebrev frem for et pantebrev, hvis der gælder særlige afviklings- og indfrielsesvilkår.

Det kunne være afviklingsvilkår, som parterne ikke ønsker tinglyst og dermed offentliggjort. Gældsbrevets indhold kendes kun af parterne.

Det er også nemt at rette i et gældsbrev, hvis der bliver behov for det, da det ikke kræver ændring af ejerpantebrevet, og dermed spares tinglysningsafgift.

Vi kan mod et mindre tillæg udarbejde gældsbrevet. Se forsiden.

Ring og hør mere, hvis I er i tvivl.

Eller benyt kontaktformularen.