PAKKE 6 - RÅDGIVNING/FORHANDLING


HVIS I KØBER

Vælg pakke 6, når I gerne vil have os med i hele forløbet fra det tidspunkt, hvor I viser interesse for en bestemt ejendom.

Vi rådgiver jer og kan, typisk efter 1. fremvisning, overtage forhandlingerne med sælgers mægler, dvs. forhandle pris og overtagelsesvilkår med denne.

Kontakt os så tidligt som muligt, så vi i fællesskab kan aftale, hvordan det videre forløb skal være.

Forhandlingerne sker i løbende dialog med jer, og ofte kan vi få bedre 'inside-viden' om ejendommen, end I kan, herunder ofte viden om sælgers forventninger til salgsprisen.

Flere og flere købere får øjnene op for fordelene ved at have sin egen rådgiver fra det øjeblik, I får interesse i en ejendom og inden 1. fremvisning.

Husk på, at sælgers mægler er sælgers repræsentant, også selvom denne kan virke flink og hjælpsom over for køber, men rådgivning vil der aldrig være tale om.

Købere bør derfor rådføre sig med sin egen rådgiver, og her kommer vi ind i billedet. Der er ofte mange penge at spare, ligesom I kan opnå bedre overtagelsesvilkår.

Ved at kombinere pakke 5 og 6 får I, for en konkurrencedygtig pris, større sikkerhed for, at alt bliver, som I ønsker det. Ofte er merprisen tjent hjem mere end én gang.

SPØRGSMÅL
Fandt I ikke svar på jeres spørgsmål på vores hjemmeside, er I altid velkomne til at ringe til os, eller benytte kontaktformularen.

HVIS I SÆLGER

Vælg pakke 6, når I ønsker hjælp til at forhandle med en mægler, I allerede har besluttet jer for, der skal sælge ejendommen. Vi har hjulpet mange sælgere, der har sparet mellem 20.000 og 45.000 kr.

HJÆLP TIL AT FINDE LOKAL MÆGLER?
Vi kan også hjælpe jer med at finde en ejendomsmægler til at sælge jeres ejendom. Vi har kontakt med en lang række ejendomsmæglere over hele landet.

Udover at henvise, kan vi bistå sælger med at forhandle salær m.v. og gennemse salgsbudget og formidlingsaftale, før ejendommen sættes til salg.

Eksempel 1: En sælger sender os et budget og udkast til formidlingsaftale fra en mægler, sælger selv har fundet, og beder os kigge det igennem. Udgifter til salær og markedsføring udgør 87.000 kr. Endvidere fremgår det, at sælger skal betale for berigtigelsen, dvs. udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse, en ekstra udgift på 10.000 kr. - Vi hjælper sælger med at få forhandlet salæret ned med 20.000 kr. På markedsføring blev der givet rabat på 7.500 kr. Udgiften til berigtigelsen var helt overflødig, og udgiften blev derfor fjernet i salgsbudgettet. Sælger sparede således 37.500 kr. svarende til en rabat på næsten 40%!

Eksempel 2: Vi får til opgave at finde en ejendomsmægler, som har vist gode salgsresultater. Derudover en mægler, som gerne ville underskrive en formidlingsaftale med en løbetid på kun 4 og ikke 6 måneder, som er det normale. Udgiften til mægler var 28.000 kr. lavere end en anden mægler, som sælger netop havde fået tilbud fra. Ejendommen blev solgt til vurderingsprisen på ca. 2,5 måned. Sælger var yderst tilfreds og havde sparet 24.000 kr., når udgiften til pakke 6 var fratrukket.

SPØRGSMÅL
Ring eller kontakt os via kontaktformularen.