PAKKE 5 - RÅDGIVNING/SKØDE/REFUSION


GENERELT - FOR KØBER

Pakke 5 er for jer, der har købt ejendom på traditionel vis gennem en ejendomsmægler, og hvor I ønsker rådgivning i forbindelse med handlen.

I skal altid huske at få indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen, hvis det ikke allerede er gjort:

"Handlen skal godkendes af købers rådgiver i sin helhed."

Det er vigtigt, at formuleringen indeholder sætningen 'i sin helhed', og ikke kun f.eks. 'det juridiske indhold'.

Denne formulering sikrer, at I ikke skal betale 1% i godtgørelse til sælger, hvis vi bliver nødt til at annullere handlen, forudsat rådgiverfristen ikke overskrides.

Ejendomsmægleren sender købsaftalen til os med bilag, som vi gennemgår, og vi vurderer herefter - i samråd med jer - om handlen kan godkendes.

Her er en liste over det vi gennemgår:
• Købsaftalen, herunder især afsnit 11
• Salgsopstillingen
• Øvrige dokumenter
• Ejerskifteforsikringstilbud
• Tilstandsrapporter
• Evt. energimærke
• Kontrollerer skødet og refusionsopgørelsen eller
• Udarbejder skødet og refusionsopgørelsen (tillæg på 2.000 kr.)

Efter gennemgangen af købsaftalen udarbejder vi et udførligt referat, som I får tilsendt på e-mail, hvor alle de punkter, vi har talt om, fremgår.

Efterfølgende sender vi en godkendelse af handlen typisk betinget af forhold, som mægleren skal undersøge, ligesom der rykkes for evt. manglende dokumenter.

Jeres bankrådgiver får kopi, og bliver - på lige fod med jer - løbende holdt orienteret under hele sagsforløbet, så der ikke opstår misforståelser eller fejl.

Betaling af salær:
Hvis der indledes forhandlinger med modparten, skal der betales salær for rådgivningspakke 5, også selvom handlen efterfølgende annulleres. Hvis det derimod besluttes at annullere handlen efter det indledende møde og før fremsendelse af betinget godkendelsesskrivelse, betales der intet salær.

Bestil pakke 5 via kontaktformularen.

GENERELT - FOR SÆLGER

Pakke 5 er for jer, der er ved at sælge ejendommen gennem en ejendomsmægler, og ønsker rådgivning i forbindelse med salget.

I skal altid huske at få indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen, hvis det ikke allerede er gjort:

"Handlen skal godkendes af sælgers rådgiver i sin helhed."

Det er vigtigt, at formuleringen indeholder sætningen 'i sin helhed', og ikke kun f.eks. 'det juridiske indhold'.

Ejendomsmægleren sender købsaftalen til os med bilag, som vi gennemgår, og vi vurderer herefter - i samråd med jer - om handlen skal godkendes.

Her er en liste over det vi gennemgår:
• Købsaftalen, herunder især afsnit 11
• Formidlingsaftalen*
• Salgsprovenuet
• Kontrollerer skødet og refusionsopgørelsen eller
• Udarbejder skødet og refusionsopgørelsen (tillæg på 2.000 kr.)

* Vi gennemgår og kontrollerer, at det udarbejdede salgsprovenu er i overensstemmelse med formidlingsaftalen og salgsbudgettet, hvor der ofte sker fejl hos mægler.

Er ejendommen derimod endnu ikke sat til salg, kan vi gennemgå salgsbudget/formidlingsaftale før underskrift. Tilvælg da pakke 6.

Efter gennemgangen af dokumenterne, udarbejder vi et referat, som I får tilsendt på e-mail, hvor alle de punkter, vi har talt om, fremgår. Efterfølgende sender vi en godkendelse af handlen, typisk betinget af forhold, som mægleren skal undersøge.

Jeres bankrådgiver får - hvis denne skal holdes orienteret - en kopi, og I bliver løbende orienteret under hele sagsforløbet.
HUSK PÅ..

Husk, at I altid kan trække et købstilbud tilbage, så længe modparten ikke har underskrevet.

Så har I glemt at få indsat et rådgiverforbehold, kan I altid nå at få dette gjort, hvis modparten endnu ikke har underskrevet.

Kontakt os hvis I er i tvivl.

HVAD MED TILSTANDSRAPPORT?

Et salg mellem private er i ansvarsmæssigt sammenhæng at sammenligne med enhver anden bolighandel.

Sælger hæfter for skjulte fejl og mangler, og kan kun fraskrive sig mangelansvaret ved at udarbejde tilstandsrapport og tilbyde ejerskifteforsikring til den, der overtager ejendommen.

Det er ikke et krav, at køber tegner ejerskifteforsikring. Sælger er ansvarsfri, blot der er tilbudt ejerskifteforsikring.

Det gælder dog kun, hvis sælger tilbyde at betale 50% af præmien og orienterer køber om konsekvenserne ved ordningen. Er de 2 sidste forbehold ikke på plads, er sælger ikke frigjort for ansvar.

Læs mere om ejerskifteforsikring.