PAKKE 3 - SKØDE UDEN REFUSIONSOPGØRELSE


GENERELT

Pakke 3 er for jer, der ikke ønsker rådgivning, men kun skal have berigtiget handlen, dvs. udarbejdelse af skøde uden refusionsopgørelse.

Er der tale om et skilsmisse- eller samlivsophørsskøde, skal I vælge pakke 2.

Pakke 3 anvendes i de tilfælde, hvor I allerede har handlet, og et evt. rådgiverforbehold er udløbet, men i følgende 2 tilfælde I bør vælge en af de andre pakker:

• Handel via ejendomsmægler: Her anbefaler vi, at I køber pakke 5, hvor vi udover tinglysning/kontrol af skøde også gennemgår købsaftalen og bilagene.

Selvom rådgiverforbeholdet er udløbet, eller der intet forbehold er indsat i købsaftalen, og fortrydelsesfristen ikke er udløbet, bør I overveje at få os til at gennemgå sagen.

Skulle der vise sig forhold i aftalen, som er belastende for jer, vil I kunne fortryde handlen, og betale gebyret på 1%, og derefter komme med et nyt, men lavere bud.

• Privat handel: Hvis I har handlet privat, anbefaler vi altid, at I får udarbejdet en købsaftale og efterfølgende får tinglyst skødet og I bør vælge pakke 7.

Ved pakke 7 udarbejder vi købsaftalen, og sørger for tinglysning af skødet, samt udarbejder refusionsopgørelsen. Alt-i-én pakke til Danmarks laveste pris.

Bestil pakke 3, 4, 5 eller 7 via kontaktformularen.

DETTE FÅR I VED PAKKE 3

Vi kontakter alle parter i sagen via e-mail, herunder køber, sælger og evt. sælgers ejendomsmægler og parternes pengeinstitutter.

Vi udarbejder og tinglyser det digitale skøde, men vi laver ikke refusionsopgørelsen.

Afslutning
Når skødet er tinglyst anmærkningsfrit og overtagelsen har fundet sted, frigiver vi købesummen til sælger og afslutter sagen.

Om tinglysningsafgiften
Det er normalt køber, der betaler den fulde tinglysningsafgift.

I Jylland og på Fyn har det i mange år været praksis, at køber og sælger deler tinglysningsafgiften, medens det på Sjælland altid har været køber, der har betalt det fulde beløb.

Men det er imidlertid blevet kutyme mange steder, at køber betaler den fulde tinglysningsafgift, og sælger til gengæld betaler for berigtigelsen, også på Sjælland.

Hvis sælger står for berigtigelsen, vælg da pakke 5, hvor vi rådgiver jer, og endvidere kontrollerer skødet og refusionsopgørelsen, som sælger har udarbejdet.

Der betales altid 1.750 kr. i grundafgift og 6 promille af købesummen eller af den offentlige ejendomsværdi. Læs mere.

SPAR 100 kr.
Ved at indtaste oplysningerne her, sparer du 100 kr.


HUSK PÅ..

Husk, at en køber altid kan trække et købstilbud tilbage, så længe sælger ikke har underskrevet.

Er det sælger, der har underskrevet først, gælder det samme. Så længe køber ikke har underskrevet købsaftalen, kan sælger trække tilbuddet tilbage.

Så har I glemt at få indsat et rådgiverforbehold før sælgers underskrift, kan I altid nå at få dette gjort ved at kontakte mægler.

HVIS BEGGE PARTER HAR UNDERSKREVET
Selvom købsaftalen er underskrevet uden rådgiverforbehold, kan det alligevel være en fordel, at vi kigger papirerne igennem.

Det kan være belastende forhold, I ikke har være opmærksomme på, hvilket giver jer mulighed for at fortryde handlen, forudsat fortrydelsesfristen endnu ikke er udløbet.

Måske kan det betale sig at betale gebyret på 1%. Forholdet kan være så belastende, at I bagefter kan komme med et nyt, og lavere, bud på ejendommen, og samlet set tjene på det.

HVAD MED TILSTANDSRAPPORT?

Et salg mellem private er i ansvarsmæssigt sammenhæng at sammenligne med enhver anden bolighandel.

Sælger hæfter for skjulte fejl og mangler, og kan kun fraskrive sig mangelansvaret ved at udarbejde tilstandsrapport/ejerskifteforsikring til den, der overtager ejendommen.

Det er her vigtigt at være opmærksom på, at sælger slipper for ansvaret for bygningsmangler, selvom køber vælger ikke at tegne ejerskifteforsikring.

Læs mere om ejerskifteforsikring.