OM KØB


GENERELT

Køb af fast ejendom er for de fleste en meget vigtig beslutning og en stor investering.

Vi anbefaler derfor altid, at I søger professionel hjælp til gennemgang af købsaftalen, og de tilhørende bilag, da der er mange forhold at være opmærksom på.

Skødeeksperten.dk tilbyder køberrådgivning samt udarbejdelse eller kontrol og tinglysning af skødet, samt refusionsopgørelsen til Danmarks absolut laveste priser.

Vi tilbyder en praktisk/juridisk gennemgang af købsaftale/bilag og sikrer, at handlen bliver berigtiget, dvs. skødet bliver tinglyst og refusionsopgørelsen udarbejdet.

10 gode råd, før I køber!

PAKKE 5 - DEN STORE RÅDGIVNINGSPAKKE
Når I vælger pakke 5, får I fuld rådgivning og det sikres, at handlen berigtiges, så der kommer ikke ekstra omkostninger.

Pakke 5 svarer til den løsning, I kan købe hos en boligadvokat, hvor priserne ofte ligger væsentlig højere, typisk i niveauet 8-13.000 kr. Så der er mange penge at spare!

Vi kan gøre det væsentligt billigere, fordi vi kun yder support pr. telefon og e-mail. Vi kan dog afholde mødet via Skype.

Når I benytter Skødeeksperten.dk, betaler I ikke for advokatens ofte dyrt beliggende kontorlokaler, og de mange ansatte.

FULD FORSIKRINGSDÆKKET
Bemærk, at vi er ansvarsforsikret på fuldstændig samme måde som advokater og ejendomsmæglere. Så I kan være helt trygge ved at benytte Skødeeksperten.dk.

Ønsker I ikke rådgivning, men kun berigtigelse af handlen, skal I vælge pakke 3 eller pakke 4.

Pakke 3 er skøde uden refusionsopgørelse, hvor pakke 4 er med refusionsopgørelse, og typisk den, I skal vælge, når ejendommen er købt gennem ejendomsmægler.

For en beskeden merpris kan I tilvælge rådgivning, også selvom I i første omgang ikke føler, det er nødvendigt. Vælg pakke 5.

Hvorfor løbe en risiko, og overse vigtige forhold, når rådgivningspakke 5 ikke koster mere?

Tag kontakt med os så hurtigt som muligt, så vi har bedre mulighed for at sikre jeres rettigheder, og husk på, at ejendomsmægleren altid repræsenterer sælger!

Ring eller benyt vores kontaktformular.

VALG AF BOLIGTYPE
Parcelhuse, ejerlejligheder og andelsboliger, er de mest foretrukne boligformer.

Tænk frem i tiden og vurdér hvilke behov I har. Det skulle jo gerne være en bolig i mange år, da det er forbundet med store udgifter, at skifte bolig.

Når I har fundet boligen, bør I tage kontakt med os så tidligt i forløbet som muligt, helst efter 1. fremvisning, og inden I bestiller 2. fremvisning hos ejendomsmægleren.

Læs mere om de forskellige boligtyper.

AFTALEGRUNDLAGET

Købsaftalen er selve det juridiske handelsdokument, der regulerer forholdet mellem køber og sælger, og som der henvises til i skødet.

En underskrift på en købsaftale er bindende for parterne, medmindre der tages forbehold.

Vi anbefaler køber at få indsat følgende passus i købsaftalen:

'Handlen er betinget af købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed.'

og gerne med en frist på 5 bankdage, så Skødeeksperten.dk har god tid til at kigge dokumenterne igennem.

Hvis der viser sig belastende forhold, som bevirker, at køber ønsker at trække sig fra handlen eller kræve nedslag, skal køber ikke betale godtgørelse til sælger.

TILBUD
Et tilbud, der kun er underskrevet af køber, kan til enhver tid trækkes tilbage, eller der kan ændres i købsaftalen, så længe sælger ikke har underskrevet.

Når sælger har underskrevet aftalen, og I har fået besked herom, er handlen bindende, medmindre det ovenfor omtalte forbehold er indsat i købsaftalens afsnit 11.

Ofte har ejendomsmægleren som standard indsat forbeholdet, men det er vigtigt, at I får det bekræftet, før I underskriver.

Senest på mødet med ejendomsmægleren, hvor I skal underskrive, skal I sikre jer, at ejendomsmægleren er orienteret om, at I har valgt Skødeeksperten.dk som jeres rådgiver.

SALGSOPSTILLINGEN
En salgsopstilling indeholder mange væsentlige oplysninger, og det er lovmæssigt bestemt, at en lang række økonomiske oplysninger og nøgletal skal fremgå af denne.

De såkaldte ejerudgifter er sælgers udgifter på ejendommen i indeværende år, men tal kan være skønnede, og den faktiske udgift kan defor blive højere for køber.

Tallene danner grundlag for bankens beregning af jeres rådighedsbeløb, så banken kan afgøre, om I har råd til at købe jeres nye bolig.

Derudover er der en række oplysninger om boligens fysiske forhold og oplysninger om årsudgift til især varme, ofte tallet fra det udarbejde energimærke.

ØVRIGE BILAG
Der medfølger en lang række bilag til en købsaftale, og det er ikke altid nemt at vide, hvad der er vigtigt og hvad der er mindre vigtigt.

Ofte mangler der vigtige dokumenter, enten fordi ejendommen lige er kommet til salg, og nogle af de bestilte bilag endnu ikke er modtaget af ejendomsmægleren.

Men typisk mangler de allervigtigste dokumenter, som først bestilles i sidste øjeblik', hvilket medfører at handlens gennemførelse må afvente.

Alligevel er der dog mulighed for at få sælger forpligtet til at sælge ejendommen til en aftalt pris og overtagelsesdag, hvilket vi kan rådgive jer mere om.

Udtræk fra tingbogen samt ejendomsdatarapport, tilstandsrapporter og tilbud om ejerskifteforsikring, er nogle af de vigtigste dokumenter, der skal gennemgåes.

Ejendomsdatarapporten indeholder en lang række oplysninger om nuværende vejforhold, varme- og vandforsyning, samt kloakforhold, herunder evt. krav om ændring af disse.

Skødeeksperten.dk gennemgår alle dokumenterne for jer, når I køber pakke 5.


ØVRIGT AFTALEGRUNDLAG

TILSTANDSRAPPORT OG ENERGIMÆRKE
Tre vigtige dokumenter er tilstandsrapport, el-rapport og energimærke. Disse bør køber altid gennemgå meget omhyggeligt og gerne med sagkyndig bistand.

En tilstandsrapport viser ikke alle fejl på ejendommen, men kun de fejl, som er usædvanlige for en ejendom af samme type og alder.

Det er derfor i større grad nødvendigt at være opmærksom på tilstandsrapporter på ældre huse, da mange fejl kan være udeladt.

I disse situationer bør I tage en bygningssagkyndig med på fremvisningen, for at få overblik over så mange fejl som muligt, dvs. også fejl, der ikke er nævnt i rapporten.

Skader, som den bygningssagkyndige, eller jeres håndværker, ikke har opdaget, og skjulte fejl, er dækket af en ejerskifteforsikring, som vi anbefaler, I tegner.

FORTRYDELSESRET
Er der tale om en bolighandel, hvor hvor køber ønsker at tage bopæl på ejendommen, er der fastsat en lovpligtig 6 hverdages fortrydelsesret.

Fortryder køber, er godtgørelsen til sælger på 1%, men der kan aftales en lavere sats. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor handlen er underskrevet af begge parter.

Hvis køber vil fortryde, skal køber kontakte sælger eller dennes ejendomsmægler senest på 6. dagen. Det skal ske skriftligt, og meddelelsen skal være fremme senest på 6. dagen.

EJERSKIFTEFORSIKRING

Ejerskifteforsikringen, hvor tilbud er vedlagt købsaftalen, dækker de fejl, som den bygningssagkyndige - og evt. egen håndværker - ikke har opdaget, samt skjulte fejl.

Ejerskifteforsikringen dækker som udgangspunkt ens uanset hvilket selskab, I vælger, men nogle selskaber bør I undgå, hvilket vi kan rådgiver jer om.

Hos Skødeeksperten.dk rådgiver vi køber med hensyn til tegning af ejerskifteforsikring, og vi kan ofte finde en billigere forsikring end den, sælger har tilbudt.

Sælger er forpligtet til at betale 50% af basisforsikringen i det tilbud, der er vedlagt købsaftalen.

Hvis køber kan finde en billgere forsikring, vil sælger komme til at betale mere end 50% af den præmie, I skal betale til jeres eget selskab.

Det er ikke usædvanligt, at køber kun skal betale 30-40% af basispræmien på den forsikring, som køber selv har bestilt.

Der er mulighed for tegne udvidet forsikring, men merprisen skal betales fuldt ud af køber. Udvidet forsikring anbefaler vi primært på ældre huse.

En ejerskifteforsikring skal løbe i mindst 5 år, men kan tegnes for 10 år, ligesom køber som nævnt kan tegne udvidet forsikring. Lad os rådgiver jer!

Læs mere om ejerskifteforsikring.


FÆLLES KØB AF EJENDOM

Hvis I køber en ejendom sammen, er der yderligere forhold at være opmærksomme på.

Er I gift og har formuefælleskab, er der normalt ikke grund til sikre hinanden, da den ægtefælle, der lever længst, kan sidde i uskiftet bo (forudsat ingen særbørn).

Men grundlæggende bør par, der køber hus sammen, altid sikre sig, og få udarbejdet særskilt dokument i form af samejeoverenskomst og evt. testamente.

Brug god tid på at læse om samejeoverenskomst, testamente/ægtepagt, og kontakt os hvis I har spørgsmål.

SAMEJEOVERENSKOMST/TESTAMENTE
Vi har mulighed for at lave både samejeoverenskomst og testamente til jer for samlet 3.500 kr. inklusive moms. Ring og hør mere.

HJÆLP TIL FORHANDLING

Tidligere valgte de fleste købere en boligadvokat til at stå for juridisk rådgivning og tinglysning af skødet.

Men hos Skødeeksperten.dk kan I købe en totalløsning, der udover gennemgang af købsaftalen og berigtigelsen, også omfater hjælp til at forhandle med ejendomsmægleren.

Hvis I for en beskeden merpris køber pakke 6, kan vi på jeres vegne overtage forhandlingen med ejendomsmægleren, efter I har besluttet jer for at købe.

Ved at kombinere pakke 5 med pakke 6, giver vi 500 kr. i samlerabat.

HVIS I SELV VIL FØRE FORHANDLINGERNE
Vi anbefaler, at I som minimum vælger pakke 5.

Køber I pakke 5 og 6, får I en totalløsning, der prismæssigt oftest ligger under, hvad en boligadvokat beregner sig alene for rådgivning, berigtigelse og tinglysning!