FORÆLDREKØB


GENERELT

VIGTIGT: I FINANSLOVSFORSLAGET FOR 2020 ER DER INDGÅET AFTALE OM "AFSKAFFELSE AF FORÆLDREKØB I VIRKSOMHEDSORDNINGEN M.V.", HVILKET BETYDER, AT DER MÅ FORVENTES EN SNARLIG LOVÆNDRING, DER VIL MEDFØRE OMFATTENDE ÆNDRINGER I DE SKATTEMÆSSIGE REGLER OMKRING FORÆLDREKØB, OG DERMED I INDHOLDET AF NEDENNÆVNTE.

INDLEDNING
Vi vil her gennemgå reglerne for forældrekøb og give jer et godt beslutningsgrundlag, da der er mange forhold, der skal tages i betragtning, inden I beslutter jer for køb.

Bemærk, at reglerne også gælder i de situationer, hvor børn køber bolig til udlejning til forældrene, det der også kaldes 'juniorkøb' eller 'omvendt forældrekøb'.

Der er som regel altid mulighed for at finde en lejebolig, men ofte er det en dyr løsning, især hvis man ønsker en både god og velbeliggende bolig tæt ved uddannelsesstedet.

Så hvis I har mulighed for det, kan I hjælpe jeres børn økonomisk, ligesom der kan være skattefordele forbundet med købet.

BESKRIVELSE I HOVEDTRÆK
Som forældre køber I en bolig og betaler alle udgifter og lejer efterfølgende boligen ud til barnet, og opnår derved en lejeindtægt, som typisk kun dækker en del af udgifterne.

Der opnås derved et skattemæssigt underskud, som betyder at nettoudgiften for forældrene efter skat reduceres.

Læs mere i sidste afsnit om mulighederne for hjælp til de skattemæssige beregninger.

Bemærk i den forbindelse, at det altid er en god idé at kontakte os og/eller revisor, før I indgår endelig aftale om køb!

Alternativt bør i sørge for at få indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen.

Det er vigtigt, at der bliver udarbejdet en lejekontrakt, som vi kan hjælpe jer med. I bestemmer selv indholdet af kontrakten, dog skal huslejen svare til markedslejen i området.

Så hvis barnet skal have ’rabat’, må det ske i form af en skattefri pengegave.

Grænsen for skattefri pengegave fra én forælder til et barn er i 2019 på 65.700 kr. eller 5.475 kr. pr. måned. Det dobbelte, eller 10.950 kr., hvis I er 2 forældre.

Det er også muligt at give et langt større beløb til børn i form af et lån, hvor der skal udfærdiges et særligt gældsbrev, og her er der ingen beløbsgrænser!

Hvis ’rabatten’ gives i form af nedslag i huslejen risikerer I, at der sker beskatning, da en for lav husleje vil blive betragtet som en indtægt, der beskattes hos lejer.

Markedslejen er den leje, som en lejer betaler for en tilsvarende bolig med samme størrelse, stand og beliggenhed, så undersøg det grundigt før I udarbejder lejekontrakten.

I kan evt. i de lokale aviser undersøge lejepriserne for en bolig i tilsvarende størrelse og med nogenlunde samme beliggenhed.

Klip lejeannoncerne ud af avisen og skriv dato på, og læg udklippene ved lejekontrakten, så I senere kan kan dokumentere, at I har fastsat lejen efter de aktuelle lejepriser.

Når I som forældre ejer jeres barns bolig, kan I senere vælge at sælge den til barnet, eller I kan sætte den til salg i almindelig fri handel.

I kan også beholde den, og leje den ud til f.eks. søskende. Endelig kan I selv vælge at flytte ind i boligen. Det kan give nogle skattemæssige fordele, når den på et tidspunkt skal sælges.

En gevinst ved salg vil normalt kun være skattefrit, forudsat I selv har ejet og beboet den, også selvom det kun er i en relativ kort periode. Undersøg periodens længde hos SKAT før salg.

Vi anbefaler altid, at I søger rådgivning hos en revisor, når det drejer sig om skat og valg af regnskabsmetode.

Vi har indgået et samarbejde med et revisonsfirma, der yder den nødvendige assistance til en favorabel pris. Se nedenfor.

FORDELE OG ULEMPER

FORDELE VED FORÆLDREKØB
Der kan være mange gode grunde til at købe en bolig og udleje den til barnet:

• Hjælpe barnet økonomisk
• Indflydelse på, hvor barnet skal bo
• Alternativ til et kollegieværelse
• Bedre bolig til samme eller lavere pris
• Købe større bolig som kan deles med god ven
• Billigere end hvis barnet selv køber pga. skat
• Fordele ved udlejning, f.eks. give arveforskud
• Barnet kan få boligsikring - op til 15% i tilskud

Som hovedregel skal I ikke vælge forældrekøb alene med en forventning om en senere mulig gevinst ved salg, medmindre I investerer i spekulationsøjemed, og er klar over risikoen.

Som forældre kan I fratrække alle udgifter i regnskabet, herunder renter, fællesudgifter, ejendomsskatter og de udgifter, I betaler for revisorbistand.

ULEMPER VED FORÆLDREKØB
Det er også vigtigt at være opmærksom på ulemperne:

• Risiko for prisfald på boligmarkedet
• Udgifter til at føre regnskab m.v.
• Omkostninger forbundet med senere salg
• Gevinst ved senere salg kan være skattepligtig

ØVRIGE OVERVEJELSER
Men der er også andre forhold, som kan have indflydelse på, om det er en god idé.

Hvis det er nemt at finde en almindelig lejebolig, kan I vælge at give barnet skattefri gave som tilskud til huslejen.

Skal barnet kun bo i lejligheden i 2 år, vil I spare udgifterne til et senere salg af boligen, der nemt kan løbe op i 75.000 kr. eller 2-3.000 kr. pr. måned, hvis boligen beholdes i 2 år.

I kan overveje at købe en lidt større bolig end det umiddelbare behov, hvis I f.eks. selv vil bo i den på et senere tidspunkt, eller barnet måske ønsker at blive boende efter studietiden.

Typisk vil forældre købe en ejerlejlighed, men også andre boligtyper kan komme på tale, og her er især andelsboliger en mulighed, som dog ikke vil blive omtalt her.

Ved køb af en ejerlejlighed er det meget vigtigt at sikre sig, at der i vedtægterne gives tilladelse til forældrekøb.

Køber I gennem ejendomsmægler, så få altid en erklæring indsat i købsaftalen, hvor sælger garanterer for, at lejligheden må benyttes til udlejning generelt.

Hvis vedtægterne kun tillader udlejning fra forældre til børn eller omvendt, er I senere afskåret fra at udleje den til andre.

Det kan medføre, at I måske bliver nødt til at tvangssælge, når barnet ikke længere vil bo der.

Ring eller benyt vores kontaktformular.


SKATTERÅDGIVNING

Vi har indgået et samarbejde med et jysk revisionsfirma, der yder skatte- og regnskabsmæssig assistance. Der skal bl.a. vælges skattemetode, idet der findes følgende ordninger:

• Privatskatteordning
• Virksomhedsskatteordning
• Kapitalafkastordning

Revisionsfirmaet yder rådgivning efter følgende model, og I kan vente, indtil I har købt lejligheden, men naturligvis også gerne før:

• Skattemæssig rådgivning ifm. køb
• Tilrettelæggelse af forskudsopgørelse ifm. køb
• Udarbejdelse af regnskab og selvangivelse hvert år

Der betales et årligt honorar på kun 2.975 kr. inkl. moms for udarbejdelse af regnskab og selvangivelse. Det er meget billigt ift. andre revisorer.

Udgiften er fuldt ud fradragsberettiget i regnskabet.

ØVRIGE FORHOLD

Vi hjælper jer med selve købet, herunder med rådgivning før køb og evt. forhandling med sælgers ejendomsmægler. Her er det pakke 5 og evt. pakke 6, I skal vælge.

Køber I ikke gennem ejendomsmægler, men har køber og sælger selv fundet hinanden, er det pakke 7, I har brug for.

Før I går i gang med at se på boliger til barnet, bør I allerførst kontakte jeres pengeinstitut og få afklaret jeres økonomiske muligheder for forældrekøb.

Herefter kan I evt. tale med revisor, inden I underskriver købsaftalen. Men ring til os, når banken har godkendt finansieringen, og lad os lægge en plan for det videre forløb.

I er altid velkomne til at ringe og stille spørgsmål til ovennævnte, hvis der er ting, I er i tvivl om. Det koster ikke noget.

Uanset hvilket spørgsmål I har i forbindelse med ovennævnte, kan I altid kontakte os helt uforpligtende.